Skates - Bauer, Nexus 8000
Players Using These Skates
Player Name Team
Roman Polak Dallas Stars