Skates - TRUE, Catalyst 9X
Players Using These Skates
Player Name Team
McTavish
37
Mason McTavish Anaheim Ducks