Skates - CCM, Super Tacks AS1
Players Using These Skates
Player Name Team
Dzingel
Ryan Dzingel San Jose Sharks