Skates - CCM, JetSpeed FT1
Players Using These Skates
Player Name Team
Thornton
97
Joe Thornton Toronto Maple Leafs